Lauksaimnieki vērtē augkopības demonstrējumos iegūtos rezultātus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos 11. decembrī notika seminārs „Demonstrējumi lauku saimniecībās augkopībā 2014”.

Ar Valsts Lauku tīkla atbalstu šajā gadā zemnieku saimniecībās un mācību pētījumu saimniecībā tika ierīkoti demonstrējumi augkopībā.  Tos ierīko ar mērķi paaugstināt saimniecības ražošanas efektivitāti un veicināt konkurētspēju, kā arī, lai ar konsultantu palīdzību tiktu ieviestas zinātniskās atziņas saimniecībās.

Pašizmaksas aprēķina izvērtējums, analīze un salīdzinājums gaļas liellopu saimniecībām

Zālēdāju projekta ietvaros tika aprēķināta pašizmaksa demonstrējumu saimniecībām. Aprēķinu mērķis – izpētīt saimniecību izdevumu struktūru un identificēt būtiskākās lietas, kas būtu jāuzlabo saimniecībās, kā arī demonstrējumu ietvaros veikto aktivitāšu ietekme uz saimniecības saražotās produkcijas pašizmaksu.

Piena pašizmaksas aprēķina izvērtējums, analīze un salīdzinājums Zālēdāju projekta piensaimniecībās

Zālēdāju projekta ietvaros tika aprēķināta pašizmaksa demonstrējumu saimniecībām. Aprēķinu mērķis – izpētīt saimniecību izdevumu struktūru un identificēt būtiskākās lietas, kas būtu jāuzlabo saimniecībās, kā arī demonstrējumu ietvaros veikto aktivitāšu ietekme uz saimniecības saražotās produkcijas pašizmaksu.

Iznākusi „Zivju Lapa” Nr. 4 (26)

Iznākusi 2014. gada decembra „Zivju Lapa”. Tās galvenās tēmas:

  • Saņemts nozīmīgs ieguldījums zivsaimniecības nozares attīstībā;
  • Saimnieciskās darbības veida izvēle;
  • Noteikti labākie piekrastes jauniešu uzņēmējdarbības projekti;
  • Ziema zivju dīķos;
  • Aleksandrs Rozenšteins: Nēģu zveja nav tikai bizness, bet dzīvesveids.

Ieteikumus izdevuma veidošanā gaidām uz e-pastu lauku.lapa@llkc.lv

Pielikums:

Saimnieciskās darbības veida izvēle

Uzsākot nodarboties ar uzņēmējdarbību, nenoliedzami svarīgākā ir ideja un profesionālās zināšanas izvēlētajā nozarē. Tomēr laikus ir jādomā arī par to, kā savu saimniecisko darbību reģistrēt, un jāzina, ar kādiem nodokļu maksājumiem būs jārēķinās.

Izvēloties piemērotāko uzņēmējdarbības formu, jāapdomā arī tas, cik plaši nākotnē ir plānots savu darbību izvērst, jo atsevišķiem darbības veidiem ir noteikts arī, piemēram, ieņēmumu summas limits, kuru pārsniedzot, ir jāmaina saimnieciskās darbības veids.

Lapas

Subscribe to Front page feed